Regulamin

REGULAMIN

 1. Warunki ogólne Wszystkie zlecenia podlegają niniejszemu regulaminowi, który opisuje wzajemne zobowiązania obu stron. Decydując się na współpracę poprzez zarejestrowanie się w serwisie, Klient zgadza się na przestrzeganie warunków regulaminu i postępowanie zgodnie z nim. Wszystkie prace i pliki przesłane przez Klienta będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia,wystawienia paragonu lub faktury oraz przesłania gotowych produktów pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Sklep Reklamatik.pl należy do PHU Cybernet Mariusz Ostrowski z siedzibą przy ul. Zambrowska 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 722-110-32-74, REGON: 015627078.
 3. Zamówienia
  Zamówienia Zleceniodawca dokonuje tylko przez serwis online. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie poprawnie przygotowanego pliku zgodnie z instrukcją przygotowania pliku/plików. Pliki otrzymane od Klienta przechodzą bezpłatną weryfikację, po której nieprawidłowe pliki nie zostaną przekazane do produkcji, informacja o tym fakcie zostanie przesłana do Klienta pocztą elektroniczną. Skorygowany plik zostanie przekazany do realizacji. Otrzymany plik zostanie zweryfikowany nie później niż do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania go przez zleceniobiorcę. Otrzymując gotowe pliki, nie odpowiadamy za ich treść i nie dokonujemy w tym względzie żadnych zmian.
 4. Przygotowanie plików
  Podstawowym formatem pliku, na którym pracujemy jest format PDF. Prawidłowo przygotowany do druku plik PDF powinien spełniać następujące warunki:
  - wersja pliku PDF zgodna z Acrobat w wersji 4.0
  - wszystkie obiekty w przestrzeni kolorystycznej CMYK
  - wszystkie teksty zamienione na krzywe
  - minimalna rozdzielczość map bitowych
  - 300 DPI - praca powinna być przygotowana z 2 mm spadami. Prosimy o umieszczenie znaczników linii cięcia pracy
  - prace dwustronne powinny być zapisane w jednym pliku - pierwsza strona projektu na pierwszej stronie pliku PDF, druga strona - na kolejnej stronie pliku PDF. Prosimy nie przesyłać dwóch osobnych plików.
  - format strony w pliku PDF powinien odpowiadać pracy wraz ze spadami.
 5. Termin realizacji
  Termin realizacji zlecenia jest określony podczas zamawiania. Czas realizacji liczy się od momentu dostarczenia poprawnego pliku. W przypadku przesłania błędnego pliku - od momentu przesłania przez Klienta poprawnych plików. Termin realizacji może wydłużyć się o czas zaistnienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od zleceniobiorcy, o czym niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną.
 6. Wysyłka
  Wysyłka gotowych produktów do Klientów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy najczęściej nie przekracza 24 godzin od momentu nadania przesyłki. Przesyłka na terenie Polski jest bezpłatna. W trosce o wspólne dobro informujemy, iż przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera zawartość i stan techniczny nadesłanego zlecenia. W przypadku nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody / reklamacji w zakresie dostawy, najlepiej na formularzu firmy kurierskiej.
 7. Reklamacje
  Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty otrzymania paczki, po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zwrot całego nakładu zamówienia na nasz koszt. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorystyce w stosunku do Państwa oczekiwań - wówczas warunkiem jej uznania jest dostarczenie przed drukiem wzorca, próbnej odbitki (PROOF lub CROMALIN).
 8. Zwroty
  Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która mówi: "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą". W takim przypadku zwrotów nie przyjmujemy.
 9. Faktury
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finanasów z dnia 20 grudnia 2012 roku, informujmy, że faktury za zakupione w naszym sklepie towary, będą wystawiane w formie elektronicznej. Faktury papierowe mogę być wystawiane po złożeniu przez klienta stosownej prośby.
 10. Pliki cookies
  Cookies to pliki w formacie tekstowym, które są umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie), podczas korzystania z witryn internetowych. Umożliwiają one witrynom identyfikowanie użytkownika i odpowiednio dostosowują stronę do jego preferencji. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, pozwalają również lepiej dopasować witrynę do wymogów użytkownika. Standardowo każda przeglądarka automatycznie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować niepoprawnym działaniem witryny.