PDF z Photoshopa

Z przyczyn technologicznych odradzamy zapis do formatu PDF z programu Photoshop. Zalecane jest aby projekty tworzone w programie Adobe Photoshop zapisywać w formacie TIF. Gdy ukończyłeś już pracę nad projektem i upewniłeś się, że spełnia on podstawowe zasady przygotowania pracy do druku spłaszcz wszystkie warstwy wybierając z menu Warstwa > Scal widoczne lub wciskając SHIFT + CTRL + E a następnie Plik > Zapisz jako > TIF bez kompresji obrazu.