Przygotowanie pracy

Podstawowe zasady przygotowania plików:

 
 • W prawidłowym przygotowaniu pracy, pomogą Państwu makiety.
 • Kolorystyka
  Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie koloru czarnego ze składowych C:30%, M:30%,Y:30%,K:100%
  Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  - dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  - dla krojów dwuelementowych 10 pkt
  Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

  Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
  a) druk offsetowy:
       - na papierach powlekanych (kredy, kartony powlekane): max 350%
       -
  na papierach niepowlekanych (papiery offsetowe): max 250% 
  b) druk offsetowy na tworzywach PVC/PP: 250% 
              Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
               a) dla notesów:
                    - dla lini i kratek o grubości 0,1 pkt: 100%K
                    - dla lini i kratek o grubości 0,3 pkt i więcej: od 20%K do 100%K

              Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39.


 
 • Spady
  Wszystkie projekty należy przygotowywać w rozmiarach netto. Oznacza to, że projekt musi zawierać spady/nadlewki - zazwyczaj ich wymiar to 2mm z każdej strony. W niektórych produktach wymagamy większych spadów, informacje na ten temat zawiera wówczas makieta produktu.
 • Obszar bezpieczny
  Prosimy nie umieszczać zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów projektu (tekstów, logo itp.) - bezpieczna odległość to 3mm. Projektowanie ułatwią Państwu przygotowanie przez nas makiety
 • Czcionki
  Przed wysłaniem projektu prosimy zamienić wszystkie teksty na krzywe. Pliki z tekstami zapisanymi w czcionkach (bez względu czy czcionki są osadzone w pliku) będą odrzucane jako niepoprawne.

 • Uszlachetnianie / Foliowanie
  W przypadku zamówień na produkty uszlachetniane / foliowane jednostronnie, domyślną stroną do uszlachetnienia / foliowania jest pierwsza strona projektu.

 • Orientacja przód-tył
  W pracach dwustronnych bardzo ważne jest dokładne określenie prawidłowej orientacji względem siebie awersu i rewersu pracy. Obrót stron powinien być zgodny z zamieszczonym poniżej schematem. Ma to szczególnie znaczenie w przypadkach gdy np. awers ma orientację poziomą, a rewers pionową.

  Jeśli praca zawiera strony w różnych orientacjach (np. awers ma orientację poziomą, a rewers pionową) przesłany do nas finalny projekt  musi zawierać strony w jednej orientacji (najlepiej awersu). 


   
 • Kolory na monitorze a na wydruku
  Prosimy pamiętać, że ten sam obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, prosimy więc zadbać o prawidłowe skalibrowanie monitora. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie. Przypominamy, że jedyną opcją reklamacji niezgodności kolorystycznej z projektem jest wykonanie wcześniej wydruku próbnego, tzw. Proofa cyfrowego.