Akceptowane pliki

Akceptowane formaty plików

 

PDF - Preferowany przez nas format plików
Przygotowując prace w formacie PDF należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu, uwzględniając spady po 2mm z każdej strony
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
- prace musza być przygotowane w trybie kolorów CMYK
- w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu


Akceptujemy także:

- formaty wektorowe - zapewniają jakość drobnych elementów, tekstu i linii: 

 

CDR 
Plik z wektorowego programu CorelDraw do wersji X5
- wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktuuwzględniając spady po 2mm z każdej strony
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
- praca musza być przygotowana w trybie kolorów CMYK
- w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu

UWAGA.  Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku. W związku z powyższym nasza drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw.
AI
Plik z wektorowego programu Adobe Illustrator do wersji CS5 (v.15).
- wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktuuwzględniając spady po 2mm z każdej strony
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
- prace muszą być przygotowane w trybie kolorów CMYK
- w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu
EPS
Uniwersalny format postscriptowy (do wersji 8.0).
- wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktuuwzględniając spady po 2mm z każdej strony
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
- prace muszą być przygotowane w trybie kolorów CMYK
- w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu


- mapy bitowe - najwygodniejszy sposób przygotowania prac fotograficznych bez elementów wektorowych:
 

TIF, TIFF 
- wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1
- praca musi być przygotowana w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał
- projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych
JPG, JPEG 
Jest to skompresowany format pliku TIF. 
- wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1 
- praca musi być przygotowana w kolorach CMYK


Nie akceptujemy:
grafiki z prezentacji internetowych, bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych
- prac z rozbarwieniami gotowych do naświetlania (PRN), na wyciągach barwnych lub w postaci wydruków